AKTIVITETER & QUIZ

SE HVA DU KAN!

BYGGE

INSTRUKSJONER

LÆRERSIDE

TEMA

AKTIVITETER

KREFTER, ENERGI OG BEVEGELSE

VELG EMNE           Treghet     |     Akselerasjon     |     Bevegelsesmengde     |   Svinghjul      |     Lagret energi

Hva er bevegelsesmengde?

Bevegelsesmengden er avhengig av hvor stor masse og hvor høy fart en gjenstand har. Stor masse og stor fart gir stor bevegelsesmengde. Ved å endre massen og farten til en gjenstand kan du øke eller

minske bevegelsesmengden til gjenstanden. Bevegelsesmengden er viktig ved for eksempel bilulykker. Hvis du faller på ski eller med sykkel får du minst skade når farten er lav. Da har du liten bevegelsesmengde.

Det er også en fordel om ”kollisjonen” foregår over et tidsrom, da dempes kraftstøtet og det blir mindre enn hvis støtet er over et kort tidsrom, eller kontant. Ved hjelp av en katapultmodell skal vi nå gjøre et forsøk for å se om det er mulig at en ball kan ha like stort kraftstøt som en bil.

Last ned aktiviteten:

Tell Forlag AS    Slemmestadveien 416    1390 Vollen